Reisen durch Deutschland, Holland, England, Frankreich und die Schweiz, in verschiedener, besonders politischer Hinsicht, in den Jahren 1786,1795,1796, 1797 und 1798. Reise durch Frankreich vor und nach der Revolution […] Erster Band

Dokument (tom pierwszy) wydany w 1799 roku zawierający niespełna czterystustronicowy opis podróży do Francji u schyłku XVIII wieku. Autorem dokumentu jest niemiecki teolog i publicysta Johann Andreas Riem (1749-1814). Riem studiował teologię i filozofię protestancką na Uniwersytecie w Heidelbergu, następnie pracował jako nauczyciel. Wspólnie z niemieckim pedagogiem i pisarzem Gottlobem Nathanaelem…