Iuventus Christiana : organ Stowarzyszenia Młodzieży Akademickiej "Iuventus Christiana". R. 6 (1934), nr [?]

Egzemplarz uszkodzony w miejscu oznaczenia numeru.