Ks. Wojciecha Wijuka Kojałowicza herbarz rycerstwa W. X. Litewskiego tak zwany Compendium czyli O klejnotach albo herbach, których familie stanu rycerskiego w prowincyach Wielkiego Xięstwa Litewskiego zażywają

Compendium

Herbarz rycerstwa W.X. Litewskiego [...]

Księdza Wojciecha Wijuka Kojałowicza herbarz rycerstwa Wielkiego Księstwa Litewskiego [...]

O klejnotach albo herbach, których familie stanu rycerskiego Wielkiego Xięstwa Litewskiego zażywają