Ks. Wojciecha Wijuka Kojałowicza herbarz rycerstwa W. X. Litewskiego tak zwany Compendium czyli O klejnotach albo herbach, których familie stanu rycerskiego w prowincyach Wielkiego Xięstwa Litewskiego zażywają

Compendium

Herbarz rycerstwa W.X. Litewskiego [...]

Księdza Wojciecha Wijuka Kojałowicza herbarz rycerstwa Wielkiego Księstwa Litewskiego [...]

O klejnotach albo herbach, których familie stanu rycerskiego Wielkiego Xięstwa Litewskiego zażywają

Ks. Wojciecha Wiiuka Kojałowicza herbarz szlachty Wielkiego Księstwa Litewskiego zwany Nom…
Studya, rozprawy i materyały z dziedziny historyi polskiej i prawa polskiego. T. 2, Ks. Wo…
Miscellanea Rerum Ad Statum Ecclesiasticum In Magno Lituaniae Ducatu pertinentium / Collec…
De Vita Et Moribus R. P. Laurentii Bartilii e Societate Iesu Liber unicus / Auctore Albert…