Brauer im Osten : [aus Anlaß des 100 jährigen Bestehens der Aktien-Gesellschaft Brauerei Ponarth Königsberg Pr. 1839 - 1939]

Zarys dziejów osadnictwa na Pomorzu
Gorzelnik i piwowar doskonały czyli Sztuka pędzenia wódki i likierów tudzież warzenia piwa…
O warzeniu piwa, wyrabianiu octu, otrzymywaniu cukru z buraków, wydobywaniu krochmalu i pr…
Encomium oder Lobspruch des Herrlichen und weitberümbten Trancks der Kayserlichen Stadt Br…