Viola da gamba

Litteratur Mothe, Johannes Georg i Bengt Nilsson: Svensk fiolbyggarkonst, (Malmö 1988), s. 35-38

Golden Sonata pt2 Sonata for 2 Violins with figured bass - The …
Golden Sonata pt1 Sonata for 2 Violins with figured bass - The …
Sonata No.3 Gmin Adagio
viola da gamba