Luknja - Grad Luknja (fotografija, grafika), fotografija

pogled na grad (reprodukcija iz: Dom in svet 1902, letnik 15, št. 5)