Landscape with a Lake

Pôvodom z tzv. Ringwaldovej zbierky.

Prístav na Dunaji
Stavba streleckého zákopu
Náčrt k obrazu 88.
Náčrt k obrazu 68.