Carnival Procession

Maškarný sprievod - pôvod.

POZN:

LIT:
Rusina, Ivan. Majstrovské diela nizozemského umenia na Slovensku. Bratislava : SNG, 2006, 203.