Portrait of a Zeman with a Dog

Barbora Berzeviczyová, rodená Horváth Stansithová ako 23 ročná
Podobizeň spišského kanonika a titulárneho opáta Jakuba Jozefa Repassyho
Karol VI.
Vladislav I.