Landscape

POZN: Podľa Zmetákovej bol obraz pôvodne väčší a vznikol odrezaním.

Lit.:
Impresionizmus, SNG 2014, s. 175