Portrait of Terézia Ujházy (née Prissnitzová)

Terézia Ujházyová rod. Prissnitzová

POZN: Pendant k portrétu jej manžela (O 1876). Expozícia Strážky

Literatúra:
Glatz, Anton: Portrét 17.-19. storočia na Slovensku. Bratislava SNG, 1990, s. 69, kat. 123