Boats on a Stormy Sea

Plachetnica na mori-pôvod.názov

POZN: rešt. Eva Ricottiová, 1960 – 1961 (RP 20)

LIT:
Rusina, Ivan. Majstrovské diela nizozemského umenia na Slovensku. Bratislava : SNG, 2006, 70-71.