Town in Fog

POZN: 16/viď kartu K 686

Motív z Paríža
Dvaja chodci
Na trhu
Zo starej Bratislavy