Skicár s rôznymi štúdijnými kresbami

POZN: 2/ pozri inv.č.: K 3217/1 Galanda M.

Matka s dieťaťom
Milenci
Starena s kozou
Vianoce