Mother (Mother with a Child and a Flower)

Matka s dieťaťom a kvetom

POZN: 13. - pokračovanie 1938