Figurálna štúdia 486 - krajinárska štúdia

POZN: 2. na rube štúdia krajiny

Prístav na Dunaji
Stavba streleckého zákopu
Náčrt k obrazu 88.
Náčrt k obrazu 68.