Out of Cemetery

POZN: Pozostalosť barónky M.Csóbelovej,zámok Strážky

LIT:
Ladislav Mednyánszky : Kaštieľ Strážky : katalóg stálej expozície. 1. vyd. Bratislava : Slovenská národná galéria, 2009, 50.

Markója, Csilla (ed.): Ladislav Mednyánszky, 1852 - 1919. SNG, Slovart, 2004, s. 491, kat. č. 338.

Noční pútnici pri kríži
Stojaci chlapec
Krajina s jazerom
Mladý chlapec z profilu