Jar

POZN: úh.cena 16 000,-Kčs za 16 monotypií G 1658-G 1673

Dedinský cintorín v zime
Štúdia skál
Veľká Vysoká
Váh v hmle