You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Den boeck der gheestelycke sanghen bedeelt in dry deelen Den blyden requiem, Den droeven allelvia, ende Ghelvckighe vyt-vaert het welck de rechte weghen zijn tot het Cloosterken der gheestelycke verryssenisse 't welck het derde deel is van desen boeck

Den boeck der gheestelijcke sanghen Den blijden requiem, Den droeven alleluia, ende Gheluckighe uyt-vaert het welck de rechte weghen zijn tot het Cloosterken der gheestelijcke verrijssenisse '

Door eenen Religieus van d'oorden van S. Francois ghenaemt minder-broederen capucynen.