"Gegen Papen, Hitler, Thälmann", Wahlaufruf der Sozialdemokratie

Kontext: Plakatsammlung Karl Fritz>> Plakatsammlung Karl Fritz