Gallery

The Finnish kantele

Tradition has it that the very first kantele was made using the jawbone of a pike and the hair of a maiden. Kanteles are generally made of wood, varying in size, shape and in the number of strings used.

Kantele
Jaakko Lonkainen soittaa kannelta
Hallan talon vihkiäisjuhla, rouva Darja Hofmann esittää kanteleensoittoa
Karaski Unask eli Undzi soittaa kannelta
Kantele
Kantele
Kantele
Kantele