A depiction of Władysław Żeleński (musician)

Władysław Żeleński (musician)