Blog post

Dokumentārā mantojuma vērtība – Eduarda Krauca kolekcija par Ķeguma spēkstacijas celtniecību Latvijā 1936. – 1940. gadā

Dokumentārā mantojuma vērtība

by
Europeana Foundation

Latvijas valsts starpkaru periodā (1918–1940) viens no lielākajiem sasniegumiem tautsaimniecībā bija Ķeguma spēkstacijas celtniecība. 1939. gada 15. oktobrī iedarbinātā Ķeguma spēkstacija tolaik bija viena no modernākajām hidroelektrostacijām Eiropā. 1939. gada 22. decembrī nodibināja valsts uzņēmumu "Ķegums", veicinot enerģētikas nozares attīstību un liekot pamatus vienotai valsts elektroapgādei.

Apliecinot savu laikmetīgo domāšanu, augsto profesionalitāti un dokumentālista precizitāti, ievērojamais latviešu kinooperators un fotogrāfs Eduards Kraucs (1898–1977) no 1936. gada augusta līdz 1940. gada jūlijam Ķeguma spēkstacijas celtniecību iemūžināja fotogrāfijās. E. Kraucs mūsdienu cilvēkam radījis unikālu iespēju – skatīt un dzīvot līdzi spēkstacijas būvniecības procesam, pievēršot uzmanību konkrētām objekta detaļām, un vienlaikus ļaujot apbrīnot arī vērienīgos un kolorītos būves kopskatus, kuros līniju un laukumu tvērums valdzina ar grafikas darbu izteiksmību.

RELATED: Explore this gallery of power plants and other ways we have generated power across Europe

E. Krauca kolekcijai ir dubulta vērtība. Tā ir unikāla un neaizstājama vēsturiskā notikuma – Ķeguma spēkstacijas celtniecības gaitas – hronoloģisks atainojums un fotogrāfa profesionālās darbības izcils piemērs. Viņa uzņemtās fotogrāfijas ir vēsturiski, mākslinieciski un komunikatīvi nozīmīgas – tās rada skatītājam klātbūtnes izjūtu gan pašā spēkstacijas "sirdī" – mašīnzālē un vadības pultī, gan ļauj izjust Daugavas ūdeņu, tehnoloģiju un cilvēcisko vērtību laikmetīgo dinamiku. E. Krauca kolekcija ir līdz šim vienīgā Eiropā zināmā kāda būvobjekta celtniecības tik vērienīga fotodokumentācija.

Eduarda Krauca fotonegatīvu uz stikla pamatnes kolekcija "Ķeguma spēkstacijas celtniecības gaita. 1936. – 1940." veido neaizmirstamu stāstu latviešu nācijas kolektīvajā atmiņā, apliecinot Latvijas valsts izpratni par ilgtspējīgu attīstību, latviešu inženiertehnisko speciālistu profesionalitāti un kompetenci, kā arī spēju attīstīt starptautisko sadarbību. Kolekcija atspoguļo cilvēku zināšanu un prasmju mijiedarbību, sasniegumus un unikālo industriālo vēsturi.

RELATED: Explore more early photography from Latvia

2009. gadā Eduarda Krauca 1736 fotonegatīvu uz stikla pamatnes kolekcija par Ķeguma spēkstacijas celtniecību (1936–1940) iekļauta UNESCO programmas "Pasaules atmiņa" Latvijas nacionālajā reģistrā, apliecinot kolekcijas piederību Latvijas kultūras mantojumam. Kolekciju glabā Latvenergo koncerna Enerģētikas muzejā, Latvijā.

RELATED: Explore more of Kraucs' photographs of the building of the Ķegums power plant

By Latvian Museum of Energy


Europe at Work: Share your story

Did you or your family work in hydroelectric dams in Latvia or elsewhere? Share your story and help us tell the story of Europe through our working lives in the past and the present.

photograph of man working in a factory surrounded by machines, the words 'Share your story' and a logo saying 'Europe at Work' are above


This blog post is a part of the Europeana Common Culture project, which explores varied aspects of our shared cultural heritage across Europe.

Feature image: Ķeguma spēkstacijas būves kopskats. 1937.gada 19.augusts, Eduards Kraucs, Latvian Museum of Energy / National Library of Latvia, CC BY

Latvia photography industrial heritage