Βλέπετε αυτό το αντικείμενο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το αντικείμενο στον αρχικό ιστότοπο της Europeana.

Edward Jenner vaccinating patients against smallpox

Lettering: The cow-pock - or - the wonderful effects of the new inoculation! - Vide, the publications of ye anti-vaccine society. Js. Gillray, del & ft.