Βλέπετε αυτό το αντικείμενο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το αντικείμενο στον αρχικό ιστότοπο της Europeana.

Lecture: Does vaccination prevent smallpox?

A lecture (Does vaccination prevent smallpox?: a lesson taught from the Gloucester epidemic) delivered by Charles Robert Drysdale (1829-1907) before the London Vegetarian Society on May 28th, 1896, at the Memorial Hall, Farringdon Street, London.