Βλέπετε αυτό το αντικείμενο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το αντικείμενο στον αρχικό ιστότοπο της Europeana.

Leprosy vaccine, London, England, before 1978

Made by Burroughs, Wellcome & Co and the Wellcome Physiological Research Laboratories, not much is known about the effectiveness of this vaccine. In 1986, leprosy vaccines were tested in Malawi, Africa, but further tests were needed. Today, the BCG vaccine is used in some countries but this treatment does not have universal approval. Leprosy, also known as Hansen’s disease, is contagious, but few …