Βλέπετε αυτό το αντικείμενο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το αντικείμενο στον αρχικό ιστότοπο της Europeana.

Rabies vaccination in Pasteur's clinic in Paris. Lithograph by F. Pirodon after L.-L. Gsell.

Lettering: La vaccine de la rage au Laboratoire de M. pasteur. Peint par Laurent Gsell ; F. Pirodon.