Βλέπετε αυτό το αντικείμενο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το αντικείμενο στον αρχικό ιστότοπο της Europeana.

Hallam's Patent instanteneous vaccinator.

Hallam's Patent instanteneous vaccinator, introduced in 1874 and was made by the surgical instruments makers, Arnolds & Sons.