Βλέπετε αυτό το αντικείμενο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το αντικείμενο στον αρχικό ιστότοπο της Europeana.

An injection against croup at the Hôpital Trousseau, Paris. Lithograph by E. Buval after P.A.A. Brouillet.

Lettering: Le vaccin du croup (Hôpital Trousseau) A. Brouillet pinx. E. Buval lith.