Βλέπετε αυτό το αντικείμενο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το αντικείμενο στον αρχικό ιστότοπο της Europeana.

Scientist controlling the titration of bacteria in the vaccine with an optical apparatus. Photograph, [ca. 1940].

Lettering: Controle du titre bactérien du vaccin par l'appareil optique