Βλέπετε αυτό το αντικείμενο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το αντικείμενο στον αρχικό ιστότοπο της Europeana.

The Pasteur Institute, Kasauli, India.

Lettering: The first step in the preparation of Alivisatos' vaccine. The weighed brain is placed on a square of mosquito netting, the four corners of which are caught up in a glass hook. It is then suspended in ether.