Βλέπετε αυτό το αντικείμενο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το αντικείμενο στον αρχικό ιστότοπο της Europeana.

Child receiving vaccine at fixed site facility Zambia

Vaccination: programme strategies This picture was taken in Zambia. Its shows a health worker giving an injection to a baby being held on its mother's lap. The mothers are carrying growth monitoring charts to record their children's health and development. One strategy for the delivery of vaccines is for health workers to administer vaccines at fixed sites. Fixed sites are health facilities such a…