Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

World War One: operating theatre in H.M.S. Burbis

World War I: operating theatre in H.M.S. Burbis.