Βλέπετε αυτό το αντικείμενο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το αντικείμενο στον αρχικό ιστότοπο της Europeana.

Ampoule of smallpox vaccine in original carton, England, 190

Calf lymph infected with smallpox was used to vaccinate people against the disease. Originally lymph was taken from the pustules of people already vaccinated. The use of this human lymph was banned in 1898 as it was feared other diseases such as syphilis were being spread through this type of vaccination. maker: Jenner Institute for Calf Lymph Limited Place made: London, Greater London, England, U…