Βλέπετε αυτό το αντικείμενο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το αντικείμενο στον αρχικό ιστότοπο της Europeana.

The Pasteur Institute, Kasauli, India: equipment used for inoculation against rabies. Photograph, ca. 1910.

Lettering: Apparatus required for the inoculation of antirabic vaccine: 1: iodine pad and bottle; 2: carbolic swabs; 3: vaccine in conical glass; 4: Collin's syringes; 5: method of storing the vaccine.