Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Il trionfo di Dori descritto da diversi et posti in musica, da altretanti autori. A sei voci

Présentation musicale : [Parties]


Appartient à l’ensemble documentaire : RISM2


Appartient à l’ensemble documentaire : Chambure1


Appartient à l’ensemble documentaire : RISMImp

Εκτεταμένες πληροφορίες