Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Musica divina di XIX. autori illustri, a IIII. V. VI. et VII. voci, nuovamente raccolta da Pietro Phalesio, et data in luce. Nella quale si contengono i più eccellenti madrigali che hoggidi si cantino

Présentation musicale : [Parties]


Appartient à l’ensemble documentaire : RISM2


Appartient à l’ensemble documentaire : Chambure1


Appartient à l’ensemble documentaire : RISMImp

Εκτεταμένες πληροφορίες