Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Octonaires de la vanité et inconstance du monde. Mis en musique à 3 & à 4 parties...

Titre uniforme : Le Jeune, Claude (1530?-1600). Compositeur. [Octonaires de la vanité et inconstance du monde]


Appartient à l’ensemble documentaire : Chambure1


Appartient à l’ensemble documentaire : RISMImp

Εκτεταμένες πληροφορίες