Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Arrêt du conseil d'Etat... et Lettres patentes sur icelui... portant établissement d'un bureau pour la visite des marchandises dans les villes de Limoges et Clermont Ferrant

[Acte. 1726-04-09. Versailles]


Appartient à l’ensemble documentaire : Limous1