Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Arrêt du conseil d'état portant que les gages intermédiaires, à cause des offices vacants par mort, feront partie de la régie de Martin Girard, à commencer du 1er janvier 1720

[Acte. 1722-05-20. Paris]