Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Déclaration... qui unit les offices de greffiers des experts qui restent à lever à ceux de greffiers des cours et jurisdictions royales du Royaume... Registrée en Parlement

[Acte royal. 1708-05-01. Marly]