Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Déclaration... portant suppression des 12 offices de syndics de la communauté des notaires au Chastelet de Paris créez par édit... de mars... [1706. Enregistrée au Parlement le 7 juin 1706.]

[Acte royal. 1706-05-28. Versailles]