Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Édit... portant suppression des offices de greffiers des insinüations laïques. Publié en Parlement [à Grenoble] le 17 décembre 1704

[Acte royal. 1704-10-00. Fontainebleau]


Appartient à l’ensemble documentaire : RhoneAlp1

Εκτεταμένες πληροφορίες