Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Arrêt du conseil d'Etat, et lettres patentes, par lesquels, conformément aux art. XIV et XV du titre 17 de l'ordonnance des gabelles de 1680, le roi fait défenses à tous de retirer dans leurs maisons les faux-sauniers, leur sel et leurs équipages

[Acte. 1704-06-03. Versailles]