Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Arrêt du conseil d'Etat portant défenses de contracter aucuns engagements pour fournir ou recevoir à terme des actions de la Compagnie des Indes, sous le nom de prime, marché à terme ou autrement

[Acte. 1730-03-07. Versailles]