Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Voyages de Gulliver / J. Swift ; abrégé par Jules Rostaing ; ouvrage illustré de 28 gravures à 2 teintes, par Coppin

[Gulliver's travels (français)]