Βλέπετε αυτό το αντικείμενο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το αντικείμενο στον αρχικό ιστότοπο της Europeana.

Précis historique de deux cours publics de chirurgie et de vaccination, Faits en l'an 10 aux Ecoles de la Société de Médecine, Chirurgie et Pharmacie de Toulouse. Par le citoyen Tarbès,...

Appartient à l’ensemble documentaire : RsAlis000