Βλέπετε αυτό το αντικείμενο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το αντικείμενο στον αρχικό ιστότοπο της Europeana.

Major français vaccine les soldats serbes contre le choléra : [photographie de presse] / [Agence Rol]

Référence bibliographique : Rol, 45629