Βλέπετε αυτό το αντικείμενο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το αντικείμενο στον αρχικό ιστότοπο της Europeana.

Voyage du prince de Galles au Japon, exhibition de [kendo, à bord du] Keifuku Maru : [photographie de presse] / [Agence Rol]

Référence bibliographique : Rol, 75385