Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

DON'T / J. LEIBER - M. STOLLER. I BEG OF YOU / R. Mc COY - K. OWENS. WEAR MY RING AROUND YOUR NECK / C. OTIS - W. DIXON. DONCHA THINK IT'S TIME / C. OTIS - W. DIXON ; Elwis PRESLEY ; with the Jordanaires

BnF-Partenariats, Collection sonore - Believe


Contient une table des matières

Εκτεταμένες πληροφορίες